soi cầu bạch thủ 247 miền bắc hôm nay chính xác nhất
Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 ngày
363
Chia Sẻ Bài Viết
4.7/5 - (4 bình chọn)

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.

Thống kê đầu đuôi lô to XSMB

Thống kê đầu đuôi lô to XSMB

Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:

Bảng Thống kê đầu lô tô miền Bắc

 
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-05-2023 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
12-05-2023 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
11-05-2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần
10-05-2023 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
09-05-2023 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần
08-05-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
07-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 6 lần 0 lần 3 lần 3 lần
06-05-2023 4 lần 6 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần
05-05-2023 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
04-05-2023 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03-05-2023 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần
02-05-2023 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
01-05-2023 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần
30-04-2023 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 0 lần
29-04-2023 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
28-04-2023 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần
27-04-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 7 lần 2 lần 3 lần
26-04-2023 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
25-04-2023 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
24-04-2023 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 5 lần 0 lần
23-04-2023 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
Tổng 54

 
53

 
54

 
47

 
61

 
50

 
67

 
52

 
54

 
48

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

 
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-05-2023 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
12-05-2023 7 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
11-05-2023 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
10-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 7 lần
09-05-2023 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần
08-05-2023 2 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
07-05-2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
06-05-2023 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
05-05-2023 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
04-05-2023 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần
03-05-2023 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
02-05-2023 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần
01-05-2023 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần
30-04-2023 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần
29-04-2023 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
28-04-2023 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
27-04-2023 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
26-04-2023 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
25-04-2023 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần
24-04-2023 3 lần 5 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
23-04-2023 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
22-04-2023 0 lần 7 lần 6 lần 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 71

 
59

 
51

 
43

 
49

 
53

 
64

 
47

 
61

 
42

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

 
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
12-05-2023 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
11-05-2023 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
10-05-2023 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
09-05-2023 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
08-05-2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 7 lần 5 lần
07-05-2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
06-05-2023 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần
05-05-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần
04-05-2023 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03-05-2023 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
02-05-2023 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần
01-05-2023 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần
30-04-2023 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
29-04-2023 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần
28-04-2023 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần
27-04-2023 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần
26-04-2023 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
25-04-2023 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần
24-04-2023 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
23-04-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 8 lần 3 lần 3 lần 1 lần
Tổng 57

 
56

 
57

 
52

 
50

 
42

 
64

 
54

 
54

 
54

Thống kê đầu đuôi lô tô

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu – đuôi – tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB
Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
Thống kê lô kép Miền Bắc về nhiều nhất Thống kê lô kép Miền Bắc về nhiều nhất
Thống Kê Lô xiên 2 về nhiều nhất trong 30 ngày Thống Kê Lô xiên 2 về nhiều nhất trong 30 ngày
Dàn Lô Xiên 3 MB Xuất Hiện Nhiều Nhất trong 30 ngày ✅ Dàn Lô Xiên 3 MB Xuất Hiện Nhiều Nhất trong 30 ngày ✅
Xem bảng thống kê giải đặc biệt cho ngày mai 🆗 Xem bảng thống kê giải đặc biệt cho ngày mai 🆗